Otestuj si svoji kondici

Domů Tobi Training

Nejpřesněji se samozřejmě určí anaerobní práh a tréninkové zóny laboratorním testem na běhátku nebo cyklistickém trenažéru, a to nejlépe u nás ve Vitalu.

Alternativou k určení maximální srdeční frekvence a z toho odvozených tréninkových zón může být určení tzv. anaerobního prahu (někdy také laktátového prahu, v angličtině též Lactate Threshold – „LT“ z terénního testu, a následným výpočtem tréninkových zón jak pro tepovou frekvenci, tempo/rychlost (min./km nebo km/hod.) anebo výkon (W).

K nejpoužívanějším testovacím protokolům patří následující dva:

Test 60 minut
Test 20 minut

Poznámky k testům: 

  • Test je vhodné absolvovat na rovinaté trati. 
  • Trať si zapamatujte nebo uložte, abyste ji mohli v budoucnu při re-testu opakovat a měli tak srovnání.
  • Snažte se držet rovnoměrné maximální tempo/rychlost, kterou jste schopni udržet po dobu 1 hodiny, resp. 20 nebo 30 min. Není vhodné na začátku, když máte síly, “vystřelit” a po pár minutách “zvadnout”.

Výpočet tréninkových zón

  • Anaerobní práh je hranice mezi zónou 4 a 5.
  • Aerobní práh je hranice mezi zónou 2 a 3.
Tréninkové zóny